Com es guarden a la base de dades els templates de blocks a WP

Escrit per:

Tot és més complexe amb l’edició de blocs. Inicialment les noves plantilles de blocs dels temes de WordPress son fitxers .html. Però, així que l’usuari els modifica es creen entrades a la taula wp_posts per les plantilles(templates). Per les mateixes raons per les parts de plantilles (template parts) i el blocs (blocks). I un afegit més: els menús. Per exemple el tema Twenty-Three te els següents fitxers .html:

Captura d'icones de fitxers .html del directori Templates
Templates de blocs del tema Twenty-Three de WordPress
Descripciópost_type
Blocswp_block
Parts de Plantilleswp_template_part
Plantilleswp_template
Menús de navegaciówp_navigation
Nous tipus de post per plantilles i d’altres elements.

I aqui teniu part de la taula wp_posts, resultat de la modificació de tres templates.

Hem modificat tres templates

.

Codex


Publicada

a

per