Entrada feta amb patrons de WordPress

Escrit per:

ECOSISTEMA

Aquesta entrada és un exemple d’entrada feta amb patrons de WordPress.

Naturalesa, en el sentit habitual, es refereix a les essències inalterades pels humans; l’espai, l’aire, el riu, la fulla. Art s’aplica a la mescla de la seva voluntat amb les mateixes coses, com en una casa, un canal, una estàtua, un quadre. Però les seves operacions preses en conjunt són tan insignificants, una mica d’estella, enfornat, pedaç i rentada, que en una impressió tan grandiosa com la del món en la ment humana, no varien el resultat.

La posta de sol a través d'un dens bosc.
Aerogeneradors en una plana d'herba, amb un cel blau.
El sol brilla sobre una cresta que descendeix cap a la costa. Lluny, un cotxe circula per una carretera.

No hem de fer preguntes que no tinguin resposta. Hem de confiar en la perfecció de la creació, fins al punt de creure que qualsevol curiositat que l’ordre de les coses hagi despertat en la nostra ment, l’ordre de les coses pot satisfer-la. La condició de tot humà és una solució en jeroglífic a les preguntes que ell mateix es planteja.


Publicada

a

per