La pàgina del tauler de traducció

Escrit per:

El Tauler de traducció és un connector de WordPress que gestiona les traduccions de publicacions i pàgines. El tauler de control del traductor facilita la gestió de traduccions manuals i automàtiques. El tauler de traducció integra l’API de Google Translator per traduir automàticament.

La pàgina Tauler de traducció és on podeu revisar o editar publicacions i pàgines.

Hi ha dues àrees principals:

 • La primer compren la barra d’estat i els botons de traducció.
 • La  segona (a sota ) és la llista de publicacions.

La barra d’estat


Barra d’estat  i botons de la pàgina del tauler de traducció.

La pàgina del tauler de traducció és el lloc on podeu visualitzar les publicacions i les pàgines i fer noves traduccions.

La barra d’estat a la part superior de la pàgina mostra informació sobre les publicacions i les pàgines.

La barra d’estat només mostra informació per a la parella d’idiomes de traducció d’origen i de destinació configurats. Hi ha quatre estats consecutius per a una publicació: no traduït, traduït automàticament, esborrany o traduït.

A sota de la barra d’estat apareix el botó “Traducció automàtica” i el botó “Crea esborranys”.


Botó “Traducció automàtica” i “Crea esborranys”

La llista de publicacions

La pàgina del tauler de traducció conté la llista de publicacions. És una llista de publicacions(articles) i pàgines gestionades pel connector del tauler de traducció. La llista permet diverses ordenacions:

 • Podeu fer un llistat per estat (sense traduir, traduït automàticament, esborrar i publicar).
 • També podeu llistar per idioma d’origen o de destinació
 • I també, podeu ordenar alfabèticament per font o destinació,
 • Ordenar per data o ordenar per mode manual o automàtic.


Pàgina del tauler de traducció. La llista de publicacions i pàgines.

Cada fila de la llista mostra les dades d’una sola publicació o pàgina i una de les seves traduccions. Cada fila, per tant, conté una entrada per idioma d’origen i de  destí.

Podeu revisar les traduccions o editar-les de nou seguint els enllaços de visualització i edició.

Les columnes de la llista són:

 • Estat (sense traduir, traduït automàticament, esborrar o publicar)
 • Mode (automàtic o manual)
 • Tipus (publicació o pàgina)
 • Identificador de la publicació d’origen
 • Idioma d’origen
 • Títol de l’original
 • Enllaç per la visualització de l’original
 • Enllaç per l’edició de l’original
 • Identificador de publicació de destí
 • Idioma de la publicació de destí
 • Títol de la publicació destí
 • Enllaç per la visualització de la publicació de destí
 • Enllaç per l’edició de la publicació de destí
 • L’original està bloquejat per a noves traduccions
 • El destí està bloquejat per a noves traduccions

La llista només conté publicacions i pàgines gestionades pel connector. Una publicació o pàgina creada abans de la instal·lació del connector no apareixerà en aquesta llista.

Qualsevol nova publicació o edició d’una pàgina o article quan l’extensió està activa amb la selecció de la traducció automàtica o manual activa la gestió de l’article pel tauler de traducció.

Avís

Tradueix una publicació automàticament

Les publicacions i les pàgines amb l’estat “Sense traduir” es poden traduir. A la pàgina Tauler de traducció, feu clic al botó “Traducció automàtica” per iniciar un procés de traducció. Es mostra un resum del procés de traducció.

Procés de traducció d’una publicació.

A l’exemple anterior, només es processa una publicació amb l’identificador de publicació ‘106’. El procés de traducció analitza totes les frases i obté 171 frases traduïdes prèviament i només envia 3 frases no traduïdes a ‘Google Translator’. Després de la traducció automàtica encara no s’ha creat cap publicació. L’article apareix al tauler de traducció amb l’estat ‘automàtic’.

Després que aparegui la traducció automàtica clica en el botó per crear l’esborrany.

Revisa les traduccions de frases

Com que no es crea cap publicació ni pàgina fins que no es fa clic al botó d’esborrany, podeu primer revisar les frases traduïdes o crear esborranys immediatament. El procés de revisió de les frases és un pas opcional. Si reviseu les traduccions d’una edició, podeu millorar les traduccions noves que es reutilitzaran en futures traduccions de la mateixa publicació o publicacions noves.

Podeu revisar i editar la traducció de frases a la Pàgina de frases.

Traducció manual d’una publicació

Les traduccions manuals de publicacions es creen de manera similar però no hi ha traducció automàtica . Només es crea un nou esborrany vinculat com a traducció de l’original i que conté la còpia del text original, que cal sobre-escriure amb la traducció manual. L’article apareix al tauler de traducció amb l’estat ‘esborrany’.

Crear els esborranys

El botó “Crea esborranys” copia la traducció a una nova publicació o pàgina. La publicació nova sempre té l’estat d’esborrany. Podeu revisar o editar des de l’editor de publicacions com de costum i finalitzar el procés de traducció quan considereu que la traducció és correcta. Finalment, podeu publicar la traducció. La traducció apareixerà  aleshores al tauler amb l’estat de ‘creat’.


Publicada

a

,

per