WooCommerce: importa els productes i les seves imatges del local al servidor

Escrit per:

Estic instal·lant un WooCommerce.  Com a situació inicial tinc els productes en el web local (web.local).

WooCommerce pot importar els productes del local al servidor, mitjançant un fitxer CSV. Primer exporto el fitxer CSV des del menú Productes del local. En segon lloc, em cal importar el mateix fitxer CSV des del servidor. Però compte amb les imatges!  Cal copiar primer les imatges a la web de destí en els mateixos directoris (mantenint el mes correcte) i editar l’adreça de les imatges al fitxer CSV per assegurar-me que compleixen amb l’adreça de destí. Per exemple, substituint l’adreça ‘web.local’ per l’adreça del servidor . Per exemple, ‘servidor.cat’


Publicada

a

per