Un patró amb coberta (cover).

Ultramar:
1500 — 1960

Una exhibició de les diferents representacions de l’oceà a través del temps, entre els segles XVI i XX. Té lloc a l’Open Room de la segona planta.

La coberta és una imatge que conté diversos blocs interns com una capçalera i una botonera. Per deixar un espai a la dreta s’ha utilitzat dues columnes. Si visualitzes aquest bloc en un mòbil les columnes no es veuen costat a costat, si no que es veuen una sobre l’altre, quedant un espai sota la cap

L’esquema és el següent: